Κέντρο Ημέρας Π.Ε.Ν.
Κέντρο Ημέρας Π.Ε.Ν.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στο χώρο του Κέντρου Ημέρας, αλλά και με δυνατότητα μετακίνησης κατ’ οίκον και στους χώρους των φορέων ύστερα από εκτίμηση των αναγκών και σε συνεργασία με τους φορείς

Λειτουργεί ΔΩΡΕΑΝ τηλεφωνική γραμμή 215 215 1650

  • Πρόληψη ψυχικής υγείας των ασθενών παιδιών, εφήβων και νέων ενηλίκων και των μελών της οικογένειάς τους.
  • Πρόληψη ψυχικής υγείας των παιδιών, εφήβων και νέων που βιώνουν την εμπειρία της ογκολογικής ασθένειας μέλους της οικογένειάς τους.
  • Επαγγελματική ενίσχυση της θεραπευτικής ομάδας (ιατρών και νοσηλευτών) των ογκολογικών κλινικών που παραπέμπουν ασθενείς.
  • Διασύνδεση των υπηρεσιών παροχής ψυχικής υγείας των ογκολογικών νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής.
  • Ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα ψυχοκοινωνικής ογκολογίας παιδιών, εφήβων και νέων ενηλίκων.

ΝΕΑ TOY ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ Π.Ε.Ν.

Κέντρο Ημέρας Π.Ε.Ν. της Ε.Α.Ε.

Το Κέντρο Ημέρας Παιδιών, Εφήβων και Νέων Ενηλίκων με Νεοπλασματικές ασθένειες είναι η πρώτη εξειδικευμένη μονάδα ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

Επισκεφτείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την ιστοσελίδα μας και ενημερωθείτε σχετικά με τα προγράμματα του κέντρου μας.