• Πρόληψη ψυχικής υγείας των ασθενών εφήβων και νέων ενηλίκων
  • Δημιουργία προϋποθέσεων για την καλύτερη ψυχοκοινωνική επανένταξή τους
  • Πρόληψη ψυχικής υγείας των μελών της οικογένειάς τους
  • Πρόληψη ψυχικής υγείας των εφήβων που βιώνουν την εμπειρία ογκολογικής ασθένειας μέλους της οικογένειάς τους
  • Ευαισθητοποίηση της θεραπευτικής ομάδας (ιατρών και νοσηλευτών) των ογκολογικών κλινικών των νοσοκομείων σε θέματα ψυχοκοινωνικής ογκολογίας στην εφηβεία
  • Πρόληψη επαγγελματικής εξουθένωσης των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με τους εφήβους ογκολογικούς
  • Διασύνδεση των υπηρεσιών παροχής ψυχικής υγείας των ογκολογικών νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής

ΝΕΑ TOY ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο.

Η με ιδιαίτερη χαρά δημιούργησε την ξεχωριστή ιστοσελίδα για το . (Kέντρο για την υποστήριξη, την εκπαίδευση και την έρευνα στην ).

Επισκεφτείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την ιστοσελίδα μας και ενημερωθείτε σχετικά με τα προγράμματα του κέντρου μας.