Ποιός είναι ο στόχος μας;
Ποιός είναι ο στόχος μας;

Η Μονάδα στοχεύει στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη πασχόντων από νεοπλασματική ασθένεια εφήβων και νέων ενηλίκων καθώς και των οικογενειών τους τόσο στη διάρκεια της νοσηλείας τους όσο και κατ’ οίκον και την ενίσχυση του έργου των θεραπευτικών ιατρο-νοσηλευτικών ομάδων των παθολογικών ογκολογικών κλινικών των νοσοκομείων της Αττικής. Στόχος της ομάδας αποτελεί και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη εφήβων και νέων ενηλίκων που βιώνουν την εμπειρία της ασθένειας μέλους της οικογένειάς τους

  • Πρόληψη ψυχικής υγείας των ασθενών εφήβων και νέων ενηλίκων
  • Δημιουργία προϋποθέσεων για την καλύτερη ψυχοκοινωνική επανένταξή τους
  • Πρόληψη ψυχικής υγείας των μελών της οικογένειάς τους
  • Πρόληψη ψυχικής υγείας των εφήβων που βιώνουν την εμπειρία ογκολογικής ασθένειας μέλους της οικογένειάς τους
  • Ευαισθητοποίηση της θεραπευτικής ομάδας (ιατρών και νοσηλευτών) των ογκολογικών κλινικών των νοσοκομείων σε θέματα ψυχοκοινωνικής ογκολογίας στην εφηβεία
  • Πρόληψη επαγγελματικής εξουθένωσης των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με τους εφήβους ογκολογικούς ασθενείς
  • Διασύνδεση των υπηρεσιών παροχής ψυχικής υγείας των ογκολογικών νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής

ΝΕΑ TOY ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο.

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία με ιδιαίτερη χαρά δημιούργησε την ξεχωριστή ιστοσελίδα για το ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο. (Kέντρο για την υποστήριξη, την εκπαίδευση και την έρευνα στην ψυχοκοινωνική ογκολογία).

Επισκεφτείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την ιστοσελίδα μας και ενημερωθείτε σχετικά με τα προγράμματα του κέντρου μας.