• Πρόληψη ψυχικής υγείας των ασθενών εφήβων και νέων ενηλίκων
  • Δημιουργία προϋποθέσεων για την καλύτερη ψυχοκοινωνική επανένταξή τους
  • Πρόληψη ψυχικής υγείας των μελών της οικογένειάς τους
  • Πρόληψη ψυχικής υγείας των εφήβων που βιώνουν την εμπειρία ογκολογικής ασθένειας μέλους της οικογένειάς τους
  • Ευαισθητοποίηση της θεραπευτικής ομάδας (ιατρών και νοσηλευτών) των ογκολογικών κλινικών των νοσοκομείων σε θέματα ψυχοκοινωνικής ογκολογίας στην εφηβεία
  • Πρόληψη επαγγελματικής εξουθένωσης των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με τους εφήβους ογκολογικούς
  • Διασύνδεση των υπηρεσιών παροχής ψυχικής υγείας των ογκολογικών νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής

ΝΕΑ TOY ΚΕ.Υ.Ε.ΕΨ.Ο.

Η με ιδιαίτερη χαρά δημιούργησε την ξεχωριστή ιστοσελίδα για το ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο. (Kέντρο για την υποστήριξη, την εκπαίδευση και την έρευνα στην ψυχοκοινωνική ογκολογία).

Επισκεφτείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την ιστοσελίδα μας και ενημερωθείτε σχετικά με τα προγράμματα του κέντρου μας.