Νέα από τα ειδικά κέντρα

Σ΄αυτήν την ενότητα θα ενημερώνεστε για τις μαςσχετικά με τα Κέντρα που διαθέτει η σε Παιανία Αττικής και Πυλαία Θεσσαλονίκης. Επίσης θα δίνονται πληροφορίες σχετικα με που αφορούν φιλοξενία ασθενών με πρωτοβουλία των παραρτημάτων μας.