Νέα από τα ειδικά κέντρα

Σ΄αυτήν την ενότητα θα ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες μαςσχετικά με τα Κέντρα που διαθέτει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία σε Παιανία Αττικής και Πυλαία Θεσσαλονίκης. Επίσης θα δίνονται πληροφορίες σχετικα με δράσεις που αφορούν φιλοξενία ασθενών με πρωτοβουλία των παραρτημάτων μας.