Κεντρική Διοίκηση

Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 18-20, 115 21 Αθήνα – Αμπελόκηποι

Τηλέφωνο: 210.64.56.713 – 210.38.26.600

Fax: 210.38.31.406

E-mail: dioikisi @ cancerhellas.org