Με τη πάροδο του χρόνου η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία απέκτησε ευρύτατη απήχηση στον πληθυσμό, με αποτέλεσμα στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα  να φτάσει να διαθέτει μέχρι 115 παραρτήματα και δεκάδες χιλιάδες μέλη και φίλους σε όλη τη χώρα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το έργο που παράγει, την κατέστησαν μία από τις μεγαλύτερες ιατρο-κοινωνικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Τελευταία διαπιστώθηκε πως από τη μια αυτή η μεγάλη επέκταση προκαλούσε δυσκολίες συντονισμού και από την άλλη κάποια παραρτήματα ήταν πιο δραστήρια και κάποια όχι. Με βάση την πιστοποίηση της λειτουργίας της και τις σχετικές προδιαγραφές, η Ε.Α.Ε.  προχώρησε σ΄ένα σταδιακό εξορθολογισμό των παραρτημάτων. Η ανάγκη αξιολόγησης του έργου των παραρτημάτων και η μείωση του αριθμού τους κατέστη αναπόφευκτη. Στον παρακάτω διαδραστικό πίνακα φαίνονται τα ενεργά παραρτήματα αυτή τη περίοδο, μετά την πρώτη αξιολόγηση. Σταδιακά θα προστίθενται και άλλα, ενώ κάποια από τα προϋπάρχοντα θα αποτελέσουν ” ομάδες φίλων και εθελοντών”. Έτσι θα υπάρχει η παρουσία της Εταιρείας σ’ όλη την Ελλάδα, χωρίς να δυσκολεύεται η ορθή λειτουργία της.  Γιατί, ας μη ξεχνάμε, πως η Εταιρεία λειτουργεί αφενός με βάση τον εθελοντισμό και όχι το επαγγελματικό managment. αλλά αφετέρου πρέπει να είναι ικανή να υλοποιεί με αποτελεσματικότητα και με εγκυρότητα το πολυσχιδές έργο της, τώρα και στο μέλλον.