Στήριξη Ασθενών - Συγγενών

Ψυχολογική υποστήριξη ( ), Δανεισμός περρούκας – προθεμάτων μαστεκτομής, Στήριξη νοσηλευομένων, Ιαματική ζωοφιλία , ΝΤΟΡΕΛΑ