Στήριξη Ασθενών - Συγγενών

Ψυχολογική υποστήριξη (), Δανεισμός περρούκας – προθεμάτων μαστεκτομής, Στήριξη νοσηλευομένων, Ιαματική ζωοφιλία ,