Στήριξη Ασθενών - Συγγενών

Ψυχολογική υποστήριξη (), Δανεισμός περρούκας – προθεμάτων μαστεκτομής, Στήριξη νοσηλευομένων, Ιαματική ζωοφιλία , ΝΤΟΡΕΛΑ

Kέντρο για την υποστήριξη, την εκπαίδευση και την έρευνα στην