215.215.1650 - 210.38.26.600

Ανδριαμυκίνες

Ανδριαμυκίνες

Είναι  κυτταροτοξικά αντιβιοτικά, που προέρχονται από στελέχη του στρεπτομύκητα. Ενσωματώνονται και δρουν βλαπτικά στο DNA και RNA του κυττάρου, όπως κάνει και η και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση. Επιπλέον οι ανθρακυκλίνες αναστέλλουν σημαντικά κυτταρικά ένζυμα, όπως οι DNA-τοποϊσομεράσες.

Κύρια παρενέργεια τους είναι η καρδιοτοξικότητα που έχουν.

 

Ευάγγελος Φιλόπουλος

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο

Ένας σύγχρονος και έγκυρος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Για άμεση επικοινωνία με τους συνεργάτες μας καλέστε στο 215.215.1650