Νέα εικόνα (5)Ποια από τις 4 πιο συχνά συνιστώμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κούρασης που σχετίζεται με τον καρκίνο είναι πιο αποτελεσματική; Η σωματική άσκηση, η ψυχολογική στήριξη, ο συνδυασμός αυτών των δύο ή η φαρμακευτική αγωγή;

Σ’ αυτό το ερώτημα δίνει απάντηση ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Oncoloy

Πρόκειται για μία μέτα-ανάλυση 113 μελετών ( δηλ. συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων τους) και στις οποίες είχαν παρακολουθηθεί 11.535 ασθενείς.  Από την ανάλυση προέκυψε πως ο συνδυασμός άσκησης και ψυχολογικής στήριξης μείωσε περισσότερο την κούραση που σχετίζεται με τον καρκίνο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από τη θεραπεία. Αυτή  η ανακούφιση δεν σχετιζόταν με το χρόνο, την προσοχή ή την εκπαίδευση. Αντίθετα, οι φαρμακευτικές παρεμβάσεις δεν βελτίωσαν την κόπωση από τον καρκίνο στην ίδια έκταση

Το άρθρο καταλήγει ότι οι γιατροί θα πρέπει να συστήνουν τη σωματική άσκηση ή / και την ψυχολογική στήριξη ως θεραπεία πρώτης γραμμής για την κούραση που σχετίζεται με τον καρκίνο.