Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, κορυφαίος  πάροχος υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, διοργανώνει για 8η συνεχόμενη χρονιά τα Ετήσια Προγράμματα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης 2021-2022, τα οποία γίνονται διαδικτυακά σε τακτική εβδομαδιαία βάση και προβάλλονται μέσω live streaming.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης καλύπτουν όλα τα επίκαιρα ιατρικά θέματα, από διακεκριμένους ομιλητές και προσφέρουν μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα επίκαιρα ιατρικά θέματα από διακεκριμένους ομιλητές και αξιολογείται με 68 μόρια (CME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τα οποία υπολογίζονται βάσει του χρόνου παρακολούθησης εκάστου σύνεδρου.

Περισσότερες πληροφορίες

https://www.iatriko.gr/el/content/etisio-programma-synehizomenis-iatrikis-epimorfosis-2021-2022?cl=609