Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία στις 28/09/20 διέθεσε δωρεάν στα Νοσοκομεία “Αλεξάνδρα”, “ΝΝΑ” & “Αττικόν” για τους ογκολογικούς ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία συνολικά 8.400 μάσκες προστασίας ειδικών προδιαγραφών προσφορά του “Ομίλου Πλαστικών Θράκης” και του «NonProfit Foundation Desmos»

Συγκεκριμένα διανεμήθηκε η πρώτη παρτίδα από 3.600 μάσκες στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», άλλες 3.600 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν” και τέλος 1.200 μάσκες στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ)

Ευχαριστούμε τους διευθυντές και τις αντίστοιχες υπηρεσίες των νοσοκομείων