215.215.1650 - 210.38.26.600
dioikisi@cancerhellas.org

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Για τη διατίμηση των τεστ για τον κορωνοϊό

Μετά από πολλαπλές οχλήσεις, ανάμεσα στις οποίες και αυτές τις Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σχετικά με το απαράδεκτο να πληρώνουν οι ίδιοι οι ογκολογικοί ασθενείς τα τεστ στα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά πριν τις θεραπείες τους, αν ο γιατρός τους εργάζεται σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, η κυβέρνηση αποφάσισε να θέσει ένα τέρμα στην υψηλή τιμολόγηση των δύο μορφών εξετάσεων, ανακοινώνοντας τη διατίμηση τους, δηλ. τον καθορισμό τιμών υποχρεωτικών στις οποίες θα χρεώνονται αυτά τα τεστ. Οι τιμές είναι χαμηλές, αλλά δεν ικανοποιούν το αίτημα που είχαμε θέσει : ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.!

Αυτό θα σήμαινε πράγματική οικονομική ελάφρυνση του κάθε ασθενούς (που βέβαια το βάρος της θα το αναλάμβαναν όλοι οι συνεισφέροντες στον ασφαλιστικό φορέα. Όμως, αυτός είναι τελικά και ο λόγος ύπαρξης του : η δια της συλλογικής αλληλεγγύης κάλυψη όσων μελών του βρεθούν σε ανάγκη).

Η απόφαση προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους γιατρούς που έχουν μικρά διαγνωστικά εργαστήρια (στους μικρούς παρόχους), αφού καθιστά δύσκολη την παροχή στο επιλεχθέν κοστολόγιο των διαγνωστικών τεστ. Και αυτό δεν είναι εποικοδομητικό. Η συνεργασία όλης της ιατρικής κοινότητας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ βοηθητική για να ξεπερνιούνται όλες οι δυσκολίες υπάρχουν στην φροντίδα της υγείας του πληθυσμού.

Η πρόσταση της ΕΑΕ ήταν να συζητήσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τα ιδιωτικά εργαστήρια και να καθορίσει τιμή τέτοια που και τον ίδιο τον ασφαλιστικό φορέα να συμφέρει (θα είναι εξάλλου ο κύριος προμηθευτής) και στους ιδιωτικούς παρόχους θα αφήνει περιθώριο λογικού κέρδους. Μόνο σε περίπτωση κωλυσιεργίας  από τους ιδιωτικούς φορείς, όφειλε λόγω του επείγοντος της κατάστασης ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όχι το κράτος, να ορίσει μόνος του την κοστολόγηση.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του κράτους διευκολύνει τους ασθενείς.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αναμονές για θεραπεία του καρκίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Προβλήματα υπάρχουν παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Κάτι, όμως, στο οποίο υστερούμε είναι η καταγραφή των δεδομένων που επιτρέπουν να τεθούν στόχοι και στη συνέχεια να μετρηθεί το κατά πόσο επιτεύχθηκαν ή όχι. Κάτι τέτοιο συμβαίνει π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου σύμφωνα με την τελευταία μελέτη προέκυψε ότι ο στόχος του να ξεκινά η θεραπεία των ασθενών με καρκίνο εντός 62 ημερών ( διμήνο) ενώ είχε επιδιωχθεί να υλοποιείται στο 85% των περιπτώσεων, δεν κατέστει δυνατόν να επιτευχθεί, καθώς το ποσοστό των ασθενών στους οποίους παρεσχέθει εγκαίρως θεραπεία ήταν της τάξης του 83%.

Μπορεί να φαίνεται μικρή η διαφορά, αλλά το σημαντικό είναι η δυνατότητα που έχουν οι υπεύθυνοι του εθνικού συστήματος μέσα από την πλήρη καταγραφή των απαραίτητων δεδομένων να αξιολογούν την αποδοτικότητα του συστήματος, να ελέγχουν για τους παράγοντες που την επηρεάζουν και να προβαίνουν στις δέουσες βελτιώσεις.

Θα πρέπει και εμείς, όσο το δυνατό γρηγορότερα να προχωρήσουμε σε τέτοιες μετρήσεις.

NHS still missing many key targets in England – BBC News

Hospitals in England continue to miss many of their waiting time targets, official figures for November show.

Source: www.bbc.com/news/health-35303317

 

Διαβάστε περισσότερα
Ένας σύγχρονος και έγκυρος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Για άμεση επικοινωνία με τους συνεργάτες μας καλέστε στο 215.215.1650