Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία ( Ε.Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1958 από καταξιωμένους και κοινωνικά ευαίσθητους επιστήμονες με στόχο την καταπολέμηση του καρκίνου στη χώρα μας.

Κάθε χρόνο τυπώνονται και μοιράζονται δωρεάν διάφορα βιβλιαράκια, επιστημονικά βιβλία και ενημερωτικά φυλλάδια με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου καθώς και άλλες πληροφορίες για το κοινό.
Επίσης, ως πληροφοριακά μέσα χρησιμοποιούνται τακτικά τα τηλεοπτικά σποτ, τα webinars στο κανάλι μας στο youtube, οι αναρτήσεις στην ιστοσελίδα μας, οι αφίσες και τ’ αυτοκόλλητα.

Ας κάνουμε όμως μια μικρή ιστορική αναδρομή βλέποντας μερικά από τα φυλλάδια-βιβλία που έχουμε μοιράσει δωρεάν μέσα στον χρόνο, στα 62 χρόνια προσφοράς μας. (Σύντομα θα ανεβάσουμε περισσότερο υλικό)

 

Και μην ξεχνάτε οτι φέτος η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία δημιούργησε ένα χρήσιμο σχολικό βοήθημα σε ηλεκτρονική μορφή για τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, “Θέματα Αγωγή Υγείας”

Το βιβλίο αυτό έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας για χρήση από το διδακτικό και μαθητικό δυναμικό της χώρας.