ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Βασικοί άξονες των δραστηριοτήτων μας είναι η ενημέρωση του πληθυσμού, η προώθηση της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου, η ψυχοκοινωνική στήριξη όσων έχουν ασθενήσει και των φροντιστών τους, η επιστημονική ενημέρωση λειτουργών υγείας, η παροχή φιλοξενίας και υγειονομικών υπηρεσιών σε ασθενείς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Πολιτεία.

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικά ένα μέρος των σημαντικότερων δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Η Ε.Α.Ε. ιδρύθηκε το 1958 ως κοινωφελής οργάνωση από επιφανείς συμπολίτες μας υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Έλληνα επιστήμονα Γεώργιου Παπανικολάου.

Δείτε αναλυτικά το ηλεκτρονικό μας φυλλάδιο